Patrimoniul cultural imaterial al Mării

Elemente ale culturii mexicane Recunoscute de UNESCO

Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO), pe lângă menținerea unei liste a Patrimoniului Mondial , păstrează, de asemenea, o listă a patrimoniului cultural intangibil al umanității. Acestea sunt tradiții sau expresii vii care sunt transmise prin generații sub formă de tradiții orale, arte spectaculoase, practici sociale, ritualuri, evenimente festive sau cunoștințe și practici privind natura și universul. Acestea sunt aspectele culturii mexicane considerate de UNESCO ca fiind o parte a patrimoniului cultural intangibil al omenirii: