Populația în țările nordice

Numărul populației actuale în țările nordice.

Populația actuală din fiecare țară nordică, la sfârșitul anului 2009. Numerele populației au fost rotunjite și sunt determinate de cifrele actuale ale recensământului pentru fiecare țară. Populația totală a țărilor nordice este în prezent de aproximativ 25.251.000.